OOP

Kursus OOP - Objekt-orienteret programmering
Undervisnings-
materiale
[OOJ] Jacob Nordfalk: Objektorienteret programmering i Java , 2. udgave, Forlaget Globe. eksempler fra bogen.
Vejledende løsninger til opgaverne.
Andet materiale Dokumentation fra Javasoft, sider med appletter, online træning, søgning, OSS.
Mini-vejledning i JBuilder.

Dag
Emner Læsning Opgaver
1 Variabler: int og double
Kalde metoder
if-sætningen
Læse fra tastaturet
OOJ 2 -  2.3 Opgaver
2 Blokke
while-løkken
for-løkken
Typekonvertering
OOJ 2.4 - 2.11 Opgaver 
3 Bruge objekter
Point, String, Vector, Date
OOJ 3 - 3.9 Opgaver
4
Grafiske programmer
Grafik med paint()-metoden
OOJ 9 - 9.2 Opgaver
5
Definere klasser
Konstruktører
OOJ 4 - 4.4 Opgaver
6 Objektrelationer
Nøgleordet this

OOJ 4.5 - 4.6, 4.8-4.9 Opgaver
7
Flere eksempler på klasser og objektrelationer
Pakker
OOJ 4.7, 4.10
OOJ 6 - 6.4
Opgaver
8
Nedarvning
Nøgleordet super
OOJ 5 - 5.1 Opgaver
9
Polymorfi
Eksempel: Matator-spil
OOJ 5.2 - 5.4
Opgaver
10
Stamklassen Object
Konstruktører i underklasser
Eksempel: Matator-spil II
OOJ 5.5 - 5.8
 Opgaver
11 Objektorienteret analyse og design

OOJ 22
 Opgaver
12 Grafiske standardkomponenter
Hjælp-systemet og Java-dokumentationen
OOJ 11 - 11.5

Opgaver
13 Klassevariabler og variablers virkefelt
Arrays (tabeller)
Diskussionsgrupper om Java
OOJ 7 - 7.4
OOJ 8 - 8.6
Opgaver
14
Interface og polymorfi
Hændelser
OOJ 12 - 12.6
OOJ 13 - 13.2
 Opgaver  
15 Hændelser fortsat
Evt. Indre klasser
OOJ 13.3 - 13.5
Evt. OOJ 21.3 - 21.7
Opgaver
16 Undtagelser
Om åben kildekode
OOJ 14 - 14.7 Opgaver
17 Datastrømme og filhåndtering
Evt. Intro til kommunikation med databaser - JDBC
OOJ 15 - 15.4
Evt. OOJ 20 - 20.3
Opgaver
18 Evt. Serialisering
Evt. intro til RMI (fjernkald af objekter)
Evt. OOJ 18 - 18.3
Evt. OOJ 19 - 19.3
Opgaver
19 Evt. Intro til netværk

Evt. OOJ 16 - 16.3

Opgaver
20 Evt. Intro til flertrådet programmering
Kursusopgave afleveres
Evt. OOJ 17 - 17.3
Opgaver