OOP dag 18

Prøv eksemplerne fra lærebogen kapitel 18.

18.3 Opgaver (de opgaver du har lyst til)

  1. Kør HentOgGemData nogle gange, og se, at den husker data i en fil. Kig i venner.ser.
    Tilføj et ekstra felt til Data.java, oversæt og kør programmet igen. Hvad sker der så? Hvorfor?

  2. Lav et program, der holder styr på en musiksamling. Opret en klasse, der repræsenterer en udgivelse (int år, String navn, String gruppe, String pladeselskab). Programmet skal huske listen over udgivelser og kunne udskrive den, brugeren skal kunne tilføje flere og gemme og hente listen i en fil (vha. serialisering).

  3. Udvid programmet til, at brugeren angiver filnavnet, der skal hentes/gemmes i.

19.3 Opgaver (hvis interesse)

Prøv eksemplet på RMI.
Oversæt .java-filerne og find ud af hvor .class-filerne ligger. Start tre terminalvinduer (DOS-vinduer i Windows). I hvert vindue skal du skrive

  cd <stedet hvor .class-filerne ligger>

Skriv derefter, i vindue 1:

  rmic KontoImpl
rmiregistry

Skriv derefter, i vindue 2:

  java Kontoserver

Skriv derefter, i vindue 3:

  java Kontoklient