OOP dag 13

Klassevariabler

Prøv Boks4 fra eksemplerne fra lærebogen kapitel 7.

Fjern static fra metoden læsAntalBokse() i Boks4. Hvad sker der? Hvorfor?
Sæt static tilbage.

Fjern static fra variablen antalBokse i Boks4. Hvad sker der? Hvorfor?

Overvej om der er et sted i dit eget program hvor du har brug for "globale" metoder eller variabler - der kan bruges fra ethvert sted i programmet (ligesom f.eks System.out.prinln()).

Rekursion og fraktaler (hvis tid og lyst)

Prøv eksemplerne fra lærebogen kapitel 7 omkring rekursion og fraktaler.
Rekursion.java: Brug trinvis gennemgang (i JBuilder F8 for at hoppe over et metodekald, F7 for at gå ind i et metodekald)
Fraktaltrae.java: Prøv at ændre i parametrene til kaldene af tegnGren()
Formelberegning.java: Brug trinvis gennemgang og inspicér variablerne løbende.

Arrays (tabeller)

Prøv eksemplerne fra lærebogen kapitel 8.

8.6 Opgaver

  1. Lav et program, der simulerer kast med 6 terninger. Der udføres f.eks. 100 kast. Optæl i et array hyppigheden af summen af øjenantallene.

  2. Udvid programmet til at kunne lave statistik på kast med et vilkårligt antal terninger.

  3. Ændr programmet, så man kan angive antallet af terninger på kommandolinien

 

Skak-spil

Fortsæt hvor du slap sidst.

Lav en Braet-klasse, der har klassevariablen felter.
Klassevariablen felter skal være et todimensionalt array af typen Brik.
Lav skakspillet om til at bruge Braet-klassen (husk at tage en sikkerhedskopi først!).

Diskussionsgrupper om Java

På diskussionsgruppen dk.edb.programmering.java kan man finde mange relevante spørgsmål og svar. Der er 5-10 indlæg om dagen.

Har man ikke adgang til diskussionsgruppen (eng.: news-groups) fra sin internetudbyder kan grupperne kan også læses på hjemmesiden http://groups.google.com/groups?group=dk.edb.programmering.java