javabog.dk  |  << forrige  |  indhold  |  næste >>  |  programeksempler  |  om bogen

23 Engelsk-dansk ordliste

access

adgang, tilgang

applet

applet
miniprogram der kan køre i en netlæser, f.eks Nevtscape

array

tabel, række, array

assignment

tildeling
f.eks a=5; er en tildeling af værdien 5 til variablen a

backslash

bagstreg ( \ - angives som '\\' i kildeteksten)

backspace

bak-tegnet ('\b')

block (statement)

blok
en gruppering af kommandoer. Starter med { og slutter med }

boolean

logisk (boolsk) værdi
sand (true) eller falsk (false).

browser

netlæser (f.eks. Netscape, Opera eller Internet Explorer)

bytecode

mellemkode
binær kode i en .class-fil, genereret af Java-oversætteren fra en .java-kildetekst.

carriage return

vognretur ('\r')

cast

typekonvertering
f.eks a = (int) f; konverterer værdien af f til et heltal før det tildeles a

character

tegn
f.eks 'b', '9', '?'

character set

tegnsæt

checked exception

undtagelse med tvungen håndtering

class

klasse
beskrivelsen af en objekttype

comment

kommentar
tekst der forklarer programmet. Ignoreres af maskinen.
En linie der starter med // bliver opfattet som en kommentar

compiler

oversætter
f.eks fra Java-kildetekst til bytekode

concatenation

sammensætning (af tegnstrenge)
f.eks "Hej " + "verden" sammensætter to strenge

condition

betingelse
a>5 er betingelsen i sætningen:
if (a>5) System.out.println("a er 6 eller derover");

constructor

konstruktør

debugging

fejlfinding/aflusning af et program
f.eks med trinvis gennemgang

declaration

erklæring
int a; er en erklæring af, at a er et heltal.

decrement

nedtælling

deprecated

frarådet, forældet

digit

ciffer

encapsulation

indkapsling

enumeration

opremsning (af nogle elementer)

event

hændelse

event driven

hændelsesstyret

exception

undtagelse

expression

udtryk
f.eks (a*5)/7

file

fil

floating-point number

kommatal
i Java er kommatalstyperne float og double.

graphical user interface

grafisk brugergrænseflade

hardware

maskinel

host

værtsmaskine

identifier

navn
f.eks a, public, class, int

increment

optælling

indentation

indrykning

inheritance

nedarvning

instance

instans, forekomst
en forekomst af en klasse er et objekt, f.eks er "Hej" en forekomst af String

integer

heltal
i Java er heltalstyperne int, long, short og byte.

interface

grænseflade

interpreter

fortolker

label

etikette

library

bibliotek

listener

lytter (efter hændelser)

location (in memory)

plads (i lager)

loop

løkke

memory

lager

method

metode
f.eks har System.out metoden println()

nested

indlejret

newline

linieskift ('\n')

open source

åben kildekode/kildetekst
at kildeteksten er frit tilgængelig for forbedringer

overloading

overlæsning, navnesammenfald af metoder

override

tilsidesætte/omdefinere/overstyre/overskrive metode i en nedarvet klasse

package

pakke

parse

analysere, fortolke

pointer

reference/peger/hægte til et objekt et sted i lageret

polymorphism

polymorfi

reference

reference/peger/hægte til et objekt et sted i lageret

rounding

afrunding

scope

virkefelt

service

tjeneste

software

programmel

source code

kildetekst, kildekode

statement

sætning, ordre, kommando
f.eks System.out.println("Hej"); eller a = 5;

stack trace

stakspor

stream

strøm

string

tekststreng

subclass

underklasse, subklasse, afledt klasse, nedarvet klasse

test

afprøvning

thread

tråd

token

brik, bid

truncation

nedrunding (3.7 bliver rundet ned til 3.0)

typecast

typekonvertering
f.eks a = (int) f; konverterer værdien af f til et heltal før det tildeles a

underscore

understreg ('_' )

unchecked exception

undtagelse uden tvungen håndtering

variable

variabel

visibility

synlighed

whitespace

blanktegn
mellemrum, tabulatortegn og linieskift er blanktegn

javabog.dk  |  << forrige  |  indhold  |  næste >>  |  programeksempler  |  om bogen
http://javabog.dk/ - af Jacob Nordfalk.
Licens og kopiering under Åben Dokumentlicens (ÅDL) hvor intet andet er nævnt (80% af værket).

Ønsker du at se de sidste 20% af dette værk (205249 tegn) skal du købe bogen. Så får du pæne figurer og layout, stikordsregister og en trykt bog med i købet.