Eksamensprojekt på WSP E2009


Kursus

Web og serverprogrammering (WSP)


Indledning

Eksamensprojektet går ud på at demonstrere anvendelse af nogle af de væsentligste værktøjer/metoder fra kurset. 

Overordnet, så skal der udvikles et websted, som dynamisk producerer websider ved anvendelse af f.eks. JSP og/eller servletter. Der skal desuden ske hentning og lagring af data i en database. 

Opgaven kan evt. kombineres med andre kurser eller med afgangsprojektet. Diskutér mulighederne med lærer/vejleder.

Krav

Det vælges selv, hvad webapplikationen skal kunne. Det kan være en forretning, et auktionssted, en køb/salg/bytte butik, et lille spillekasino eller noget helt andet.

Der stilles følgende krav til besvarelsen:

  1. Der anvendes JSP og/eller servletter. Andre tilsvarende teknologier kan også anvendes.

  2. Der bruges EJB, JDBC (i Java), JSTL eller JSF til at gemme og hente nogle data i en database. Andre tilsvarende teknologier kan også anvendes.

  3. Webstedet skal være brugervenligt og godt struktureret - og så vidt muligt anbragt på et tilgængeligt sted, f.eks. på pingo.cv.ihk.dk:8080/ (her kan også ses eksempler på gamle projekter).

  4. Løsningen (implementationen) skal have en god vedligeholdelsesvenlig struktur - dog må løsningen gerne bære præg af at den har gennemgået en løbende udvikling gennem kurset

  5. Der skal understøttes flere samtidige brugere/klienter (konflikter skal undgåes)

  6. Valg af teknologier og løsninger under punkterne 1-5 ovenfor skal begrundes (og beskrives). Eventuelle sikkerhedsbrister bør påpeges, gerne idéer til en løsning (der ikke behøver være implementeret).

  7. Rapporten skal (evt. i bilag) indeholde en udskrift af de forskellige skærmbilleder (sådan at man kan få et indtryk af applikationens funktioner ved at læse rapporten)

  8. Besvarelsen skal indeholde bilag med egen programkode. Kildekoden skal udskrives (skriftstørrelsen må ikke være for stor, mellem 6 og 10 punkter. Hvert ark forsynes med nummerering (så vi kan finde rundt i kildekoden til eksamen) og vedlægges også på diskette/CD).

  9. Evt. resterende problemer skal forklares

Der stilles ingen krav til databasens struktur (dvs. design, herunder brug af normalformer). Der er heller ikke krav om et gennemført objektorienteret design.

I tilfælde at tidsnød kan afleveres en foreløbig løsning, hvor webstedet er rent statisk og uden eller med minimal forbindelse med en database, og hvor alle væsentlige sider er der men blot konstrueret ved brug af HTML, accepteres.

Form mv.

Der henvises til retningslinier for eksamensprojekt og eksamen. Besvarelsen afleveres i 2 eksemplarer med standardiseret forside.

Det anbefales at arbejde i grupper. Gruppestørrelsen er max. 2.