JSP og javabønner: Person-eksemplet og Kalender-eksemplet

Sammenlign den resulterende HTML og kildeteksten til det kørende system. Prøv at tilføje nogle kommentarer.

Prøv eksemplerne:
http://javabog.dk:8080/JSP/kode/kapitel_09/en_simpel_javaboenne.jsp

http://javabog.dk:8080/JSP-UTF-8/kode/kapitel_09/kalender.jsp

Alle programeksempler kan gennemses på http://javabog.dk/JSP/kode/.

Du kan se JSP-eksemplerne udført på en server på: http://javabog.dk:8080/JSP/kode/.

Hvis du vil køre eksemplet hos dig selv så husk at javakoden ligger i pakken kalender (så det skal ligge i underkataloget kalender).

Det er i øvrigt en god ide at lægge hjælpeklasserne til en JSP-side i en navngiven pakke, da JSP-siderne ellers ikke altid vil kunne se dem. Vær opmærksom på at klasserne ligger i pakker, så de skal ligge i de tilsvarende underkataloger.

Prøv de andre eksempler fra JSP-noterne kapitel 8 (bemærk at du nok er nødt til at vælge 'vis kilde' hvis du vil se kildeteksten til JSP-siden).

Hvis interesse: Undersøge HTTP-protokollen med en pakke-sniffer

Kør en netsniffer (f.eks. Wireshark - http://www.wireshark.org/ - tidligere kendt som Ethreal) og se hvordan omdirigering med HTTP-protokollen foregår.
Under Windows skal du køre programmet som administrator (vælg 'Kør som', skriv administrator 'adm's adgangskode og find Ethereal).
Under Linux findes Ethereal direkte på skrivebordet (og kræver ingen adgangskode for at køre).

Prøv nu at køre snifferen mens du f.eks. besøger eksemplerne med cookier eller med login og omdirigering. Følg TCP-strømmen og læg mærke til præcist hvad der sker.

Hvis interesse: Undersøge de genererede servletter fra Tomcat

Kør en JSP-side, f.eks. kode/kapitel_04/login4.jsp.
Åbn derefter jakarta-tomcat-5.0.27/work/Catalina/localhost/JSP/org/apache/jsp/kode/kapitel_005f04/login4_jsp.java for at se kildekoden til den genererede servlet.

Hvis interesse: Servletter ved hjælp af JDeveloper

Log ind under Linux eller Windows, start JDeveloper 10 op og opret en servlet.

Prøv at køre den.
Læs eventuelt Getting to Know the IDE i Oracle JDeveloper 10g — Online Demonstrations.

Lav en simpel servlet, der indlæser navnet på en person, og herefter byder personen velkommen ved tryk på en knap.

I første omgang skal du kun gøre det ved hjælp af metoden doGet().

Prøv herefter at bruge både doGet() og doPost().