WSP E2009

 

Emneliste til eksamen

HTML: Typografier (CSS), formularer

Interaktive sider og princippet i kommunikation mellem bruger og server v.hj.a. HTML-formularer

JSP: De mest almindelige JSP-koder, variabler, udtryk etc.

De implicit definerede objekter: request, response, out, session og application og deres brug

Sessioner

HTTP-protokollen

Javascript og DOM

Strategier til adskillelse af programlogik og præsentation

Model-View-Controller-arkitukturen

Flerlags-arkitekturer

Tomcat server, sikkerhed og SSL (Secure Socket Layer)

Applikationsstyret og containerstyret autentifcering (adgangskontrol)
Certifikater og HTTPS

XMLs egenskaber i forhold til HTML

behandling af XML (f.eks. DOM, SAX, StAX eller XSLT)

Mulige sikkerhedsbrister i en webapplikation (injektion af HTML/SQL/..., cross site scripting - XSS)
Følgende udgår som selvstændige emner


AJAX

JDBC (Java DataBase Connectivity)

JSF - Java Server Faces

Cookies

Servletter og JSP-siders interne virkemåde

JSP og Javabønner. Egenskaber

Dokumenttype/skemadefinitioner - DTD og XSD og generering af persistenslag