Søren er ${alder} år gammel. Det svarer til ${12*alder} måneder.
Julie er ${alder} år gammel. Det svarer cirka til ${12*alder} dage.