Typer af formularfelter

Skriv dit navn (tekstfelt):
og din kode (kodefelt):

Beskriv dig selv (tekstområde):

Hvad foretrækker du at programmere i
(radioknapper): C C++ Java

Hvad kan du programmere i
(afkrydsningsfelter): C C++ Java

Hvilken ret foretrækker du (valgliste):

Hvilke retter kan du spise (valgliste):