Her er parameteren "navn": null

Andre parametre:

Parameteren 'kan_spise' har flere værdier.
De er: