OOP dag 20

Flertrådet programmering

Prøv eksemplerne fra lærebogen kapitel 17,

17.3 Opgaver(hvis interesse)

  1. Udvid FlertraadetGrafik med andre figurer end bolde.

  2. Skriv et program, der udregner primtal (se kapitel 2 for inspiration). Samtidig med, at programmet regner, skal det kunne kommunikere med brugeren og give ham mulighed for at afslutte programmet og udskrive de primtal, der er fundet indtil nu.