OOP dag 15

Hændelser

Kig på resten af eksemplerne fra lærebogen kapitel 13. 

Sammenlign Linietegning.java og Linietegning2.java.

Prøv at lave et sjovere tegneprogram, f.eks. et, der husker alle de punkter der er klikket på i en liste (en Vector med Point-objekter) og tegner en streg imellem dem.

Prøv derefter Kruseduller.java (husk Kruseduller.html) og til sidst LytTilKnap.java (husk at markere noget tekst øverst før du klikker Kopiér). Kig i kildeteksten og se om du forstår det hele. 

Indre klasser (hvis tid og lyst)

21.8 Opgaver

  1. Tag TegnbareObjekter.java fra kapitel 12, og lav (i init()-metoden) fem forskellige objekter, der implementerer Tegnbar-interfacet (brug anonyme klasser). De fem objekter skal have forskellig måde at reagere på tegn() og sætPosition().

  2. Læs afsnit 12.3.1 eller dokumentationen til Comparator-interfacet i pakken java.util. Lav tre Comparator-objekter (vha. anonyme klasser), der sorterer strenge hhv. alfabetisk, omvendt alfabetisk og alfabetisk efter andet tegn i strengene. Lav en liste (Vector) med ti strenge, og test din sortering med Collections.sort(liste, Comparator-objekt).