OOP dag 14

Interfaces

Løs så meget du kan nå (det er vigtigt at du også når at kigge lidt på hændelser).

Prøv eksemplet fra lærebogen kapitel 12. Løs derefter:

Ændr TegnbareObjekter: Lav en knap der kalder metoden sætPositioner().

Kontrollér at det rent faktisk er forskellige slags der behandles ved at lave trinvis gennemgang:
Indsæt et stoppunkt i sætPositioner()-metodens krop og start programmet med Debug (Skift-F9 eller højreklik på HTML-filen og vælg Debug). Når du trykker på knappen skulle JBuilder gerne stoppe programudførslen der hvor du satte stoppunktet. Brug derefter trinsvis gennemgang (F7) til at se hvad der sker.

Tilføj en anden knap der ikke kaster med terningerne, men kun kalder sætPosition(), og tilføjer en ekstra kanin til tegnbare-variablen. Prøv også at tilføje flere terninger.

12.6 Opgaver

 1. Lav klassen Hus, der skal implementere Tegnbar. Føj den til TegnbareObjekter, og prøv, om det virker.

 2. Prøv at tilføje et ikke-'Tegnbar't objekt (f.eks. en streng eller et Point-objekt) til tegnbare-vektoren. Hvad sker der så? Hvilken fejlmeddelelse kommer der?

 3. Lav tre implementationer af Comparator, der sorterer strenge hhv. alfabetisk, omvendt alfabetisk og alfabetisk efter andet tegn i strengene. Lav en liste (Vector) med ti strenge, og test din sortering med Collections.sort(liste, Comparator-objekt).

  Hændelser

  Prøv eksemplerne fra lærebogen kapitel 13 - 13.2.

  Start med Linietegning.java (husk også at hente Linietegning.html og Linielytter.java).
  Bemærk at du skal trække musen henover apletten med knappen nede før der tegnes en streg.
  Ændr Linielytter.java, så der skrives noget ud til meddelelsesvinduet for hver hændelse, der fanges.