OOP dag 11

Øvelser 

Analyse og design

Gennemgå kapitel 22 og prøv at tage de tilsvarende skridt i analysefasen og designfasen for skak-opgaven (eller den opgave du laver). Brug mindst 10 minutter til hvert punkt.

Objektorienteret analyse:
Objektorienteret design:

Klassediagrammer med UML-værktøj

Prøv UML-værktøjet TogehterJ.
Gå i gang med at skitsere nogle klassediagrammer for dit projekt.