OOP dag 6

Øvelser

Kig på de eksempler fra lærebogen kapitel 4, som du endnu ikke har kigget på.

4.4.1 Opgaver

  1. Skriv et program, der rafler med to terning-objekter, indtil der slås en 6'er.

  2. Skriv et program, der rafler med fire terninger, indtil der slås tre eller fire 6'ere. Udskriv antal øjne for hver terning.

  3. Skriv et program, der rafler med 12 terninger og hver gang udskriver øjnene, summen af øjnene, og hvor mange 6'ere der kom.
    Brug ArrayList-klassen til at holde styr på terningerne.

  4. Lav en Moent-klasse, der repræsenterer en mønt med 2 sider (du kan tage udgangspunkt i Terning.java). Lav metoden krone(), der returnerer true eller false. Lav et program, der kaster en mønt 100 gange og tæller antal gange, det fik krone.  Opgave 4.10.2 Fejlfinding

Løses til næste gang, hvor vi vil gennemgå den sammen.

Kig derefter på ToSeksere, der benytter Raflebaeger (og Terning) fra eksemplerne i lærebogen.

4.5.2 Opgaver (så langt som du kan nå)

  1. Skriv et program, der vha. et Raflebaeger rafler med fire terninger, indtil der slås tre eller fire 6'ere. Udskriv antal øjne for hver terning.

  2. Skriv et program, der vha. et Raflebaeger rafler med 12 terninger og udskriver terningernes værdier, summen af værdierne, og hvor mange 6'ere der kom.