OOP dag 5

ØvelserArbejd først med Billetautomat-projektet som beskrevet i præsentationerneKig derefter på eksemplerne fra lærebogen kapitel 4, især BenytBoks2 og Boks2.

Når du har leget med Boks-klasserne som de er, så prøv at ændre i klasserne (ret i koden).

Prøv derefter de andre BlueJ-projekter.

Bogens eksempler findes som BlueJ-projekter på adressen http://javabog.dk/OOP4/kode/bluej-projekter/.4.3.2 Opgaver

  1. Definér klassen Pyramide. Objekterne skal have variablerne side og højde (definér en konstruktør) og en metode til at udregne volumen (side*side*højde/4).
    Skriv en BenytPyramider, som opretter 3 pyramider og udregner volumen af dem.

  2. Ret Boks3 til også at have variablen massefylde, og definér en ekstra konstruktør, der også får massefylden overført (den oprindelige konstruktør med l, b og h kan sætte massefylden til 1).
    Lav også metoder til at sætte massefylden, sætMassefylde(double m), og udregne vægten, vægt().
    Afprøv, om det virker (test din klasse med en ændret udgave af BenytBoks3).Til næste gang

- Lav en forbedret billetautomat, som beskrevet i noterne

- Tag en lille gave med (ca. 5-10 kr).

Hvis din billetautomat kan hackes af brugeren, sådan at han kan snyde DSB for penge, skal du give gaven til DSB som kompensation

Hvis DSB snyder brugeren for penge skal du give gaven til brugeren som kompensation

Hvis pengene ikke passer (dvs der dukker flere penge op eller forsvinder) skal du give gaven til regnskabsafdelingen som kompensation

- Løsning af Pyramide