Her er syv-tabellen:
<% for (int i=1; i<=10; i++) { out.flush(); // tøm interne buffere, sådan at data sendes til klienten Thread.sleep(1000); // vent et sekund %> Syv gange <%= i %> er: <%= 7*i %>.
<% } %>