Webserverens logfil

Det følgende er det nyeste fra webserverens logfil.
Hvert sekund opdateres siden hvis der kommer mere i loggen, i de næste 10 minutter.
<%
	String filnavn = "logs/catalina.out"; // sti til Tomcats logfil
	long glFilLgd = 0;          // hvor mange byte filen fylder
	byte[] buf = null;          // en databuffer
	java.io.RandomAccessFile fil = null; // ... og selve filen
 
	for (int i=0; i<600; i++)       // gennemløb 60 sekunder * 10 minutter
	try {
		Thread.sleep(1000); // vent et sekund

		fil = new java.io.RandomAccessFile(filnavn,"r");  // åbn filen
  
		if (glFilLgd < fil.length())            // har længden ændret sig?
		{
			if (glFilLgd==0) glFilLgd = fil.length()-1500; // læs sidste 1500 tegn
			int bufLgd = (int) (fil.length() - glFilLgd);   
			if (buf==null || bufLgd > buf.length) buf = new byte[bufLgd];
			fil.seek(glFilLgd);
			fil.read(buf,0,bufLgd);
			String tekst = new String(buf,0,bufLgd);
			out.println("---- lgd="+fil.length()+" tid="+new java.util.Date()+" ----");
			out.write(tekst);
			out.flush();   // tøm interne buffere, sådan at data sendes til klienten
			glFilLgd = fil.length();
		}
	} finally {
		fil.close();
	}
%>
Slut.
Vil du se mere af logfilen må du genindlæse siden.