Dette eksempel demonstrerer, hvordan et ArrayList-objektet kan knyttes til brugerens session som en javabønne.

Skriv et ønske

Skriv noget, du ønsker.
<% // se om der kommer en parameter med endnu et ønske String ønske = request.getParameter("oenske"); if (ønske != null) { ønsker.add(ønske); // tilføj ønske til listen } if (ønsker.size()>0) { // udskriv ønsker i listen %>

ønskeseddel

Indtil nu har du følgende ønsker:
<% // udskriv hele listen for (int i=0; i<ønsker.size(); i++) { %> ønske nr. <%= i %>: <%= ønsker.get(i) %>
<% } } %>