Ny bruger

Registrering af ny bruger

ønsket brugernavn:
Epost:
Indtast sikkerhedskode
<% // Ekstra sikkerhedskode som bruger skal aflæse fra billede String sikkerhedskode = (String) session.getAttribute("sikkerhedskode"); if (sikkerhedskode==null) { sikkerhedskode = "" + (int) (Math.random()*100000); session.setAttribute("sikkerhedskode", sikkerhedskode); } // Billedet henter sin tekst fra sessionsattribut "billedtekst", se afsnit 2.8.5 session.setAttribute("billedtekst", " Sikkerhedskoden er : "+sikkerhedskode); %>
<% String handling = request.getParameter("handling"); if ("opret bruger".equals(handling)) { if (!sikkerhedskode.equals(request.getParameter("sikkerhedskode"))) { %>Du har tastet en forkert sikkerhedskode. <% } else if (login.opretBruger()) { %><% } else { %>Bruger kunne ikke oprettes. Prøv med et andet brugernavn og tjek epost.<% } } %> <%= login.getMeddelelse() %>
Gå til login