<% // se om attributten "logget ind" er sat i sessionen if (session.getAttribute("logget ind") == null) { // brugeren er ikke logget ind, så send ham tilbage til login-siden response.sendRedirect("login1.html"); } %> login3

Den beskyttede side

Denne tekst kan du kun se, hvis du er logget korrekt på.