Her kommer noget JSP-kode: <% out.println( "

Hej verden!

" ); %> <%-- JSP-kommentar <% out.println( 2 + 2 ); %> --%>