Her kommer noget JSP-kode: <% out.println( "

Hej verden!

" ); out.println( "To plus to er: " ); out.println( 2 + 2 ); %>