Nogle data om klienten (request-objektet)

Fuld URL - getRequestURL(): <%= request.getRequestURL() %>

Metode  - getMethod():   <%= request.getMethod() %>
Protokol - getProtocol():  <%= request.getProtocol() %>
Værtsnavn - getServerName(): <%= request.getServerName() %>
Port   - getServerPort(): <%= request.getServerPort() %>
Webapp  - getContextPath(): <%= request.getContextPath() %>
Sti i app - getServletPath(): <%= request.getServletPath() %>

Filplacering på harddisk: <%= application.getRealPath(request.getServletPath()) %>

Klients IP-adresse - getRemoteAddr(): <%= request.getRemoteAddr() %>
Foretrukne sprog  - getLocale():   <%= request.getLocale() %>
Netlæser/browser  header user-agent: <%= request.getHeader("user-agent") %>